PM publikumsløp

Oppdateringer i PM

11. august 13.00: Eget punkt om åpningstider for info og direktepåmelding
10. august 19:30: Korrigert startsteder til løpet på torsdag


Publikumsløpene består av 6 frittstående orienteringskonkurranser kalt løp 1 – løp 6 og 2 løp som inngår i Norgescup for juniorer kalt NC-løp 1 – NC-løp 2.
Vi skal ut i samme områder som WOC konkurransene foregår og i den anledning vil noe informasjon som f.eks. vei til start ikke fremkomme på arenakart på Knatterud og Mørk. Informasjon kommer på løpsdagen, av hensyn til VM-konkurransene.

På Mørk er det et eget klubbteltområde med dusjmuligheter ved parkeringsplassen. Det er ikke et område for klubbtelt på VM-arenaen. Vi legger opp til en flaggborg med klubbflagg/beachflagg på VM-arenaen. Klubbene kan levere sine klubbflagg/beachflagg i WOC Event Office ved inngangen til VM-arena.

Konkurransedager og arenaer

Løp 1: 12.08.19 - Sarpsborg Torg
Løp 2: 13.08.19 - Knatterudfjellet
Løp 3: 14.08.19 - Mørk Golf
Løp 4: 15.08.19 - Kongsten fort, Fredrikstad
Løp 5: 16.08.19 - Mørk Golf
Løp 6: 17.08.19 - Mørk Golf
NC-løp 1: 13.08.19 - Knatterudfjellet
NC-løp 2: 16.08.19 - Mørk Golf 

Påmelding

Påmelding via eventor er stengt. Påmelding kan gjøres direkte på løpene på løpskontor. Det vil være kartoppslag med valgbare løyper. Påmelding vil være åpen inntil en time før siste ordinære start.

Åpningstider

Løp 1
Info 13:30 - 19:00
Direktepåmelding 14:30 - 17:00
Løp 2
Info 10:00 - 17:00
Direktepåmelding 11:00 - 15:00
Løp 3
Info 09:30 - 14:30
Direktepåmelding 10:30 - 11:30 (pga. karantene ikke tidligere)
Løp 4
Info 08:00 - 14:00
Direktepåmelding 08:00 - 11:30
Løp 5
Info 09:00 - 15:00
Direktepåmelding 09:00 - 12:30
Løp 6
Info 10:30 - 16:30
Direktepåmelding 10:30 - 14:00 

Kontakt utenom åpningstider til spectatorrace@woc2019.no

Konkurranseregler

Påmelding via eventor er stengt. Påmelding kan gjøres direkte på løpene på løpskontor. Det vil være kartoppslag med valgbare løyper. Påmelding vil være åpen inntil en time før siste ordinære start.

Førstehjelp

Røde kors vil være tilgjengelig på arena og utstyrt for å rykke ut i terrenget ved behov

Transport og parkering

Vanlige trafikkregler gjelder. Alle må følge de anvisningene som fremkommer av denne PM og de anvisninger som gis av funksjonærer knyttet til parkering og veivakter.

Parkeringsavgift

Parkeringsavgift og eventuelle skyttelbusser er inkludert i startkontingent. Se under avsnitt «Deltagerbevis»

Busstransport til arena

Tider for forhåndsbestilte busser fra Sarpsborg, samt tilbud om gratis shuttelbuss fra Spydeberg stasjon til Mørk finnes
på denne siden
På løp 4 er det mulig å reise med Østfold kollektivtrafikk (Glommaringen) mellom Sarpsborg og Fredrikstad.
Se her for mer info


Your image

Biltransport til arena

Man må følge angitt merking til parkering som gjøres på anviste plasser. Hvordan kommer man seg dit:
Se her for mer info

Deltagerbevis

Det benyttes kun startnummer for Norgescup klassene tirsdag og fredag. Selvbetjening på start. Ta med egne sikkerhetsnåler. Hver deltager som er forhåndspåmeldt til en eller flere av finaledagene vil få utdelt et «armbånd» som identifiserer type påmelding. Dette sammen med leid, eller egen løperbrikke, identifiserer løper.
Deltagerbevis og eventuell leiebrikke hentes ut av den enkelte i infokiosk på arena. På Mørk deles dette ut ved inngang til arena.

«Armbånd» er bevis på deltagelse, som også identifiserer at parkeringsavgift er betalt. Det vil gi adgang til finalearena på Mørk. Løpere som har første konkurranse på Mørk får utdelt deltagerkonvolutt ved ankomst arena.

De som kun vil være publikum eller løper direkteløp i forbindelse med finalene på Mørk betaler ved adgang til arena. Direkteløpere betaler sin startkontingent inkludert parkering (i henhold til innbydelse) og publikum betaler adgang inkludert parkeringsavgift. (NOK 100 for alle over 16 år)

Arenaer

Arena Mørk ligger på en Golfbane. Det er ikke tillat å bevege seg ut på golfbanen noe annet sted en de områdene man eventuelt ledes over eller ved banen. Da må merking og sperring respekteres.

Arenasalg

Det vil være matsalg på alle arenaer i tillegg til salg av WOC2019 profilprodukter. På arena Mørk er det sportsbutikk.

I tilknytning til VM-løpene vil det være salg av kart med VM-løypene i WOC-shopen. Det vil koste 50kr dame-/herre-kart eller 75kr for begge. Kartene legges ut for salg kort tid etter at karantenen stenger for VM-løperne.

Bekledning

I henhold til NOFs regelverk. Heldekkende på ben. Tillat med kort erme på overdel.

Kart og terreng

Kart til nybegynnere og løpere opp til og med 12 år hentes i løpskontor/direktepåmelding når den åpner.

Løp 1

Kart: Sarpsborg 1:4000, 2m ISSOM 2007
Terrengbeskrivelse: Bysentrum med forholdsvis enkelt rutenett av gater. Stort sett hardt underlag. Det er noen parker. Byen er ikke stengt for trafikk. Et anleggsområde ble overraskende utvidet etter at trykkingen av løypekart startet. På en del løyper kom derfor ikke utvidelsen med. På løyper hvor det anses ha betydning, er utvidelsen tegnet inn for hånd.
Forbudte områder: Ifølge ISSOM 2007 er alle upasserbare områder forbudt å passere.

Løp 2 og NC-løp 1

Kart: Knatterudfjellet 1:10000, 5m, 1:7500, 5m, ISOM 2017-2
Terrengbeskrivelse:Typisk istidsterreng med nord-syd gående åser. Forholdsvis bratte og detaljerte åssider med høydeforskjeller på ca. 50 m. Tørre topper med åpen furuskog med veldig god sikt og løpbarhet. Dalene har tettere vegetasjon med gran og blandingsskog og noen myrer. Det er noen spor etter skogsdrift.
Dyrket mark er forbudte områder. Disse er kun merket med symbol 412.

Løp 3

Kart: Mørk – onsdag: 1:10000, 5m, 1:7500, 5m, ISOM 2017-2
Terrengbeskrivelse: Terrenget er småkupert og detaljert med forholdsvis små høydeforskjeller. For det meste god løpbarhet og middels sikt. I noen områder er det forholdsvis høy lyng. Det er furuskog på toppene og gran eller blandingsskog i dalene. Få tegn på skogsdrift. Noen større myrer. Dyrket mark er forbudte områder. Disse er kun merket med symbol 412. Private tomter (symbol 520 olivengrønt) er forbudt.

Løp 4 

Kart: Byens Marker 1:10000, 5m, 1:7500, 5m, ISOM 2017-2
Terrengbeskrivelse: En bynær skog med velutviklet sti- og skogsveinett. Typisk Fredrikstadterreng med glissen vegetasjon og utmerket løpbarhet og sikt på toppene. Tettere skog i de lavereliggende områdene. Totale høydeforskjeller ca. 30 m.
Det er lov å løpe gjennom private områder (olivengrønt) dersom det er en sammenhengende vei eller sti gjennom området. All dyrket mark er forbudt område. Der løperne kommer nær dyrket mark er det også merket på kartet som forbudt med fiolett skravering.

Løp 5 og NC-løp 2

Kart: Mørk- fredag 1:15000, 5m (Norges Cup), 1:10000, 5m, 1:7500, 5m, ISOM 2017-2
Terrengbeskrivelse: Småkupert terreng med relativt små høydeforskjeller. Totale høydeforskjeller ca. 60 m. NC-løyper går også i et noe mer kupert område. Stort sett god løpbarhet og middels sikt. Deler med relativt høy lyng. Furuskog på toppene og gran eller blandingsskog i dalene. Lite tegn på skogsdrift. Få og relativt tørre myrer. Alle krysser en elv rett før mål. Her har vi bygget en bro. NC-løypene krysser elv flere ganger, det er lov å krysse elva alle steder, men på egen risiko. Det anbefales og lønner seg å bruke krysningspunkter som er markert på kartet. Privat område (symbol 520) er forbudt område. Det er lov å løpe gjennom private områder (olivengrønt) dersom det er en sammenhengende vei eller sti gjennom området. Forbudt område (symbol 709) lilla skravering) er trykt på kartet, og om nødvendig også merket i terrenget. Dersom det er en klar glippe er det lov til å løpe langs jordekanten. Se eksemplet hvor det er lov å løpe mellom de to forbudt områdene på østsiden av bekken. Det er ikke lov på vestsiden. Å løpe på halvåpent område (sørøstre hjørne) er lov.

Your image
Løp 6

Kart: Mørk – lørdag, 1:10000, 5m, 1:7500, 5m, 1:15 000, ISOM 2017-2
Terrengbeskrivelse: Småkupert terreng med relativt små høydeforskjeller. Totale høydeforskjeller ca. 60 m. Stort sett god løpbarhet og middels sikt. Deler med relativt høy lyng. Furuskog på toppene og gran eller blandingsskog i dalene. Lite tegn på skogsdrift. Få og relativt tørre myrer. De fleste løypene krysser en stor bekk. Den kan krysses overalt, men kartet viser hvor det er lettest. Vi har også bygd noen klopper som er vist på kartet. Små stier og traktorslep som er tegnet på kartet kan i terrenget være enkelte steder vanskelig å se. Det er på kartet tegnet inn to stier i løypetrykket for alle løyper og klasser. Disse er merket med merkeband i terrenget.
Privat område (symbol 520) er forbudt område. Det er lov å løpe gjennom private områder (olivengrønt) dersom det er en sammenhengende vei eller sti gjennom området. Forbudt område (symbol 709) lilla skravering) er trykt på kartet, og om nødvendig også merket i terrenget. Dersom det er en klar glippe er det lov til å løpe langs jordekanten. Se eksemplet hvor det er lov å løpe mellom de to forbudt områdene på østsiden av bekken. Det er ikke lov på vestsiden. Å løpe på halvåpent område (sørøstre hjørne) er lov.

Your image

Klasser og løyper

Se tabell bakerst i PM. Sjekk at din påmelding med klasse og brikke er korrekt i eventor.orientering.no


Si ooooo

Start

Det er 1 startplass mandag, tirsdag og lørdag. Det er 2 startplasser onsdag og torsdag, mens fredag har 3 starter, hvor én er fellesstart for Norgescup Jr. Det er hver deltagers ansvar å gå til riktig start.
Det blir merket til start med røde og hvite bånd. Dagene med 2 starter vil det være gult og sort til start 2. Start 3 på fredag passeres på vei til start 1 og 2, så den vil ha rød/hvite og gul/sorte bånd. 
Deltager er selv ansvarlig for å ta rett kart.
Deltager er selv ansvarlig for å «nulle» brikke i startøyeblikket.
Det er ikke planlagt med transport av overtrekkstøy fra start.
Før dere går inn på startområde vil det være online avlesning av brikke.
Det er 3 startmetoder:
Minuttstart i ordinære konkurranse klasser som er trukket i forkant.
Fri start i direkteklasser (OpenXX) og Beginner
Fellesstart i Norgescup Jr. kun fredag 16/8 

Løp 1

Første start: 16:00 Beginner
Øvrige: 16:30
Til start 400 m, flate veier
Avstand fra tidsstart til starttrekant: 10m 

Løp 2 og NC-løp 1

Første start: 12:30 Beginner
Norgescup Jr: 13:30
Øvrige: 13:30
Til start 1300 m, god, flat traktorvei 
Avstand fra tidsstart til starttrekant: 90m 

Løp 3

Alle: 10:30
Til start 1, 1500 vei, og start 2, 2000m vei med siste 400 i terreng
Avstand fra tidsstart til starttrekant: 80-90m

Løp 4

Første start: 09:00 Beginner
Øvrige: 10:00
Til start 1 og 2 ca.1500 m, vei eller stor sti
Avstand fra tidsstart til starttrekant: 10m start 1 og 100m start 2 

Løp 5 og NC løp 2

Første start: 10:00 Beginner
Norgescup Jr:
 D 17-18E 12:10
 D 19-20E 11:50
 H 17-18E 11:35
 H 19-20E 11:05 
Øvrige: 11:00
Til start 1 og 2 ca.1500 m vei, Start 3 ca.750m vei
Avstand fra tidsstart til starttrekant: 90m, 130m og 500m for henholdsvis start 1, 2 og 3 

Løp 6

Første start: 11:30 Beginner
Øvrige: 12:30
Til start 1000 m vei
Avstand fra tidsstart til starttrekant: 50m 

Løperdrikke

Det er daglig løperdrikke i form av vann og saft etter målgang.

Løperdrikke i terrenget
Fredag 16/8:
Norgescup D17-18E, D19-20E har væske på en post (husk å stemple først). H17-18E og H19-20E har væskeposter langs naturlige veivalg (markerte på kartet). Væskeposter i terrenget er ment for Norgescupløpet, men ingen forbud mot å drikke for de som passerer.
Lørdag 17/8:
Væskeposter i terrenget langs naturlige veivalg (merket på kartet) for de lengste løypene 

Postbeskrivelser

Postbeskrivelse finnes trykt på kartet, i tillegg er det løse postbeskrivelser på start.

Postene

Postene er markert med oransje og hvit skjerm. Stemplingsbukk med EMIT stemplingsenhet og kode.
MERK!
Det kan forekomme poster med både touchfree enhet og EMIT stemplingsenhet. Touchfree skal ikke benytte.

Det er mange poster som er nærme hverandre, så husk å sjekke koder.

Mål

På løp 1, 2, 4 og NC-løp 1 og NC løp 2 vil mål være på arena.
På løp 3, 5 og 6 vil målpost være et stykke unna arena. Husk å stemple på målposten! Man skal følge merking tilbake mot arena og man skal da innom målavlesning av brikke hvor også strekktider kan fås. Det er løpers ansvar og gå innom ellers vil det bli registrert som brutt. 

Merking i terreng

Det vil være enkelte strekk i skogen i nybegynnerklassene som er merket. Dette skal fremkomme på postbeskrivelsen og vil være merket med rød og hvite bånd i skogen

Særskilt om Norgescup junior

Alle deltakere skal løpe med GPS. Utlevering vil være ved start. Ta gjerne med egen GPS-vest, men vi har tilgjengelige til utlån. Det vil være speaker som dekker løpene.

Skygging av løpere

Det er tillatt å følge/skygge løpere i Beginner og nybegynner klassene. Kart for skygging kan fås på start (papirkopi)

Stemplingssystem

Det benyttes emit stemplingssystem. Emit brikke er unik og kan kun benyttes av en løper i hvert løp.

Your image

Stemplingsbrikke

Emit brikke kan utstyres med back-up lapp som kan fås på start. 

Stempling gjennomføres ved at brikke legges på stemplingsenhet den veien den passer, med back-up lapp ned.

Your image

Stemplingsenhet

Brikken har innebygd klokke, som startes ved at brikke holdes på «0» enhet de siste 5 sek. frem til starttidspunkt. Det er løpers ansvar i startøyeblikket.
Postene må tas i riktig rekkefølge, men det er ikke problem å ha vært innom andre poster, så lenge ens egen løype er tatt i riktig rekkefølge.
Det stemples på stemplingsenhet på målstrek og det er da målgang. deretter avleses brikke til sekretariat.
Unntak er fellesstart hvor førstemann over definert mållinje før målpost er vinner. Man har så mulighet til å få printet sine strekktider etter målpassering. Ved disk blir man henvist til «rød sone» for disksjekk.
MERK! Det er viktig at personer som f.eks. bryter løpet kommer til mål for avlesning og registrering 

Makstid

Det vil være en makstid på løpene som er 1,5 time etter siste start, med unntak av løp 6 hvor det er 2 timer. 

Leiebrikker

Leiebrikker deles ut i individuelle deltagerkonvolutter for alle forhåndspåmeldte løpere og kvitteres for mottak i infokiosk.
Samme brikke brukes hele uken hvis man er påmeldt flere dager.
De som melder seg på i direkteløyper mottar brikke sammen med påmelding.
Etter siste påmeldte løp returneres brikke til infokiosk og kvittering slettes.
For ikke returnerte brikker sendes krav på NOK 700

Forbudte områder

Se detaljer beskrevet under hvert løp over. Løping på forbudt område innebærer diskvalifikasjon.

Veipasseringer

Løp 1 går i trafikkert område. Det vil være vakter plassert ved passering av de største veiene. Vis forsiktighet og forhold deg til trafikkreglene!
For løp 4 og Norgescup Jr løp 2 vil det være passering av vei. Her vil det være vakter og man må respektere vaktene og forholde seg til trafikkreglene

Resultatservice

Det vil være online resultater på www.eqtiming.no for publikumsløpene. Norgescup Jr. vil ha online resultater på liveresultater.no. Det vil være tilgjengelig mobilnett på alle arenaer og WIFI på Arena Mørk.

Resultater i listeform henges opp ca. 1 gang per time.
Fullstendige resultater og strekktider publiseres på eventor.orientering.no ca. 2 timer etter siste målgang. Da vil også løyper i Livelox frigjøres. 

Premier

Premier i henhold til NOF’s regelverk. Premiene kan hentes i premietelt, når klasser er klare. Vinnere av Norgescup junior-klassene vil bli annonsert. Ordinære klasser blir ikke annonsert. 

Tidspunkt for premieutdeling
Mandag: Beginner deles ut på løpsdagen øvrige deles ut på tirsdag
Tirsdag: 12:00 premier fra mandag, fra 13:00 tirsdagens løp
Onsdag: fra 11:00
Torsdag: fra 09:30
Fredag: fra 10:30
Lørdag: fra 12:00 

Viltrapportering

Viltrapportering gjøres i infokiosk

Toaletter

Toalett finnes tilgjengelig ved arena og et noe mer begrenset omfang på vei til eller ved start

Dusj

Det er tilgang til dusj på løpene ved Mørk og i Fredrikstad. På øvrige løp må våtklutmetoden benyttes.

Småtroll

Det er tilbud om småtroll på alle arenaer. Tilbudet koster NOK 30 og kan betales med VIPPS eller kontant. Det vil være en merket løype med bruk av stemplingsbrikker som får lånes av arrangør.

Barnepass

Det er tilbud om barnepass på alle løp unntatt på løp 1 i Sarpsborg. Aldersgrense er 4 år.

Barnepass er åpent
Tirsdag: 12:00 - 17:00
Onsdag: 10:00 – 14:00
Torsdag: fra 9:00 -13:30
Fredag: fra 10:00 – 15:00
Lørdag: fra 11:30 – 16:00

Stolpejakt og turorientering

Det vil være stolpejakt/turorientering i samme terreng og til samme tidspunkt som publikumsløpene 16 og 17/8. Det er 20 unike stolper fredag 16. og 20 unike stolper lørdag 17. Hvis noen ønsker å prøve dette, også etter eget løp, finnes kart og informasjon i NOFs telt eller på www.stolpejakten.no.

Betaling

Det kan betales med kort og VIPPS.

Protester/klager

Rettes skriftlig på skjema som fås utlevert og leveres i infokiosk.

Løpsledelse

Seksjonsansvarlig publikumsløp: Finn Henry Lillestrand
Nestleder seksjon publikumsløp: Anne-Elisabeth Ramtvedt
Løpsleder løp 1: Knut H. Ramtvedt
Løpsleder løp 2: Kjell Einar Andersen
Løpsleder løp 3, 5 og 6: Vegar Kristiansen
Løpsleder løp 4: Oddvar Olaussen

Jury

Opplyses senere

Klasser og løypelengder

KlasseNivåMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdag
  LengdeStartLengdeStartLengdeStartLengdeStartLengdeStartLengdeStart
W -10C2,011.811.812.622.122.11
M -10C2.011.811.812.522.122.21
W 11-12C2.212.012.212.622.323.01
M 11-12C2.012.012.212.722.323.01
W -13B2,612.112.312.722.122.81
M -13B2.712.112.312.722.122.91
W -14B2-612.412.512.822.522.91
M -14B2.712.412.512.722.523.01
W -15A2.612.712.522.822.624.61
M -15A3.013.313.622.923.826.11
W -16A2.612.912.623.522.824.61
M -16A3.113.613.723.523.826.21
W 15-20 BB2.312.012.122.522.022.71
M 15-20 BB2.612.012.122.522.122.81
W 17-18A2.413.613.623.913.715.11
M 17-18A2.614.114.124.814.117.11
W 19-20A2.413.713.724.113.915.11
M 19-20A2.914.314.325.114.617.31
W 21-A2.614.214.224.814.017.01
M 21-A3.115.215.125.215.319.01
W 17-18 EA3.013.6*13.624.515.235.21
M 17-18 EA3.314.1*14.125.118.837.01
W 19-20 EA3.013.6*13.724.615.935.21
M 19-20 EA3.314.3*14.225.3110.337.61
W 21-EA3.214.314.025.014.416.91
M 21-EA3.715.415.226.115.419.11
W 35-A2.613.913.824.613.916.11
M 35-A2.914.714.725.314.918.41
W 35-AKA2.412.612.623.112.614.91
M 35-AKA2.513.613.724.413.715.81
W 40-A2.413.513.624.313.615.01
M 40-A2.714.414.525.014.617.81
W 45-A2.413.512.623.613.014.81
M 45-A2.713.813.824.114.016.21
W 50-A2.313.312.623.212.814.81
M 50-A2.613.513.624.513.715.91
W 50-AKA2.213.013.123.212.413.91
M 50-AKA2.213.313.223.813.214.81
W 55-A2.213.312.623.222.814.71
M 55-A2.613.513.523.723.615.91
W 60-A2.113.012.512.922.723.91
M 60-A2.513.412.613.023.224.91
W 65-A2.112.912.712.822.523.81
M 65-A2.513.112.613.023.124.91
W 70-A2.112.612.612.822.323.71
M 70-A2.213.112.612.822.723.81
W 75-A1.312.712.612.722.223.51
M 75-A1.612.912.612.722.523.81
W 80-A1.312.612.512.722.223.51
M 80-A1.412.712.612.722.423.51
M 85-A1.412.712.312.622.323.61
OpenA1A1.611.911.612.321.713.21
OpenA2A2.612.012.112.422.313.81
OpenA3A2.713.213.213.123.215.21
OpenA4A2.914.314.014.414.116.31
OpenA5A3.014.614.615.114.626.81
OpenA6A3.215.215.115.615.527.91
OpenB1B2.611.911.612.321.922.01
OpenB2B2.612.612.612.622.723.01
OpenB3B2.713.013.012.823.324.61
OpenC1C1.812.012.212.022.223.11
OpenC2C2.012.813.213.022.923.71
OpenC3C2.213.213.613.323.424.61
OpenN1N1.412.111.912.122.221.91
OpenN2N1.812.212.712.622.522.81
OpenN3N2.012.613.212.722.823.71
BeginnerN1.411.911.812.022.222-01
* NorgesCup og andre klasser har samme løype.

N-løyper Har ett opplagt veivalg langs sammenhengende ledelinjer som vei, sti, bekk og gjerde. Alle postene kan sees fra leWelinjene. Passer for alle som er nye i orienteringssporten eller Mar noe erfaring fra f.eks. stolpejakt
C-løyper følger stort sett ledelinjer, men enkelt steder forventes løperne å forlate ledelinjene. Det kan finnes veivalgsmuligheter.
B-løypene krever kort finorientering inn mot posten og forståelse av høydekurver.
A-løypene er de mest krevende og alle orienteringsteknikker bør beherskes