Det meste av WOC 2019 skal gå fra Mørk i Spydeberg. Vi presenterer et kart fra 1775 over terrenget – der farlig elg en gang truet folk i skogen. 

Et lite kvarters kjøring fra kommunesenteret Spydeberg, og omtrent dobbelt så langt fra Moss; VMs hovedarena ved Mørk ligger i et veikryss mellom indre og ytre Østfold. 

Den sørvestre delen av Spydeberg kommune er rik på skog, og innenfor det offentliggjorte løpsområdet for VM finner vi de høyeste åsene mellom Glomma og Oslofjorden.

Så betyr da også det norrøne navnet «mork» (Mørk) nettopp «skog, mark».

Golf i naturen

Et fruktbart lys i mørket har vært jordene rundt Mørkgårdene. Store deler av den dyrkbare marken er gjort om til en golfbane som åpnet i 1990. I dag utgjør tilbudet både en 18-hulls park- og skogsbane komponert av eieren Peder Mørk, så vel som mindre baner. 

Det er her VM-arenaen vil ligge når internasjonale orienteringsløpere og tilskuere 12.-17. august i år inntar denne til Østfold å være forholdsvis avsidesliggende kroken.

Rikt på tømmer

«Den meeste Skov af Gran med faa enkelte Furer iblant, er mod Sydkanten af sognet helst mod Vaaler, hvor Morck-Skoven giver Endnu megen Tømmer,» skrev den kjente presten Jacob Nikolai Wilse i 1779 i verket Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield

Allerede før Svartedauden (1350) lå det trolig minst tre gårdsbruk i Mørkkorken, og ved et av hullene på golfbanen står fremdeles ei oppgangssag som er nærmere 450 år gammel. Mørkelven renner ut i Vansjø, og vannveien ble benyttet til tømmerfløting i retning Moss i flere hundre år. Rikdommen som lå i tømmeret førte til at gården Nord-Mørk fikk det nærmeste Spydeberg kom å ha egen adel på 1600- og 1700-tallet. 

Mørk nordre

FOTO: Mørk gård, nordre, sett fra luften i 1955. VM-arenaen vil være i dette området. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S / Østfold fylkes billedarkiv.

Skjøt elg, havnet i retten

I 1654 kom gårdbruker Nils Mørk for øvrig i skade for å skyte en elg inne i det som i dag er VM-terreng. Episoden havnet i retten, og på tinget forklarte Nils at elgen løp rett mot ham og geværet, slik at skuddet gikk av. Fogden mente at Nils, på Hans Majestets vegne, kunne beholde elgskinnet mot å betale riktig pris for det. Dersom Nils bestemte seg for å selge skinnet, skulle kongen ha forkjøpsrett. 

Med andre ord: Se opp for elg! Eller kanskje snubler du i en gammel kullmile fra den tiden skogene her leverte trekull til Moss jernverk – som hadde eksklusivt privilegium til å støpe jernkanoner til Danmark-Norges marine og hær.  

I krig og fred

Mens du leter etter poster i et av publikumsløpene under VM, skal du dessuten vite at ”gutta på skauen” har vært her før deg. Under andre verdenskrig var skogområdene sør i Spydeberg et egnet slippområde for allierte styrker.

Mørk skole

FOTO: Mørk skole ble etablert i 1860-årene, den gang det bodde over 100 mennesker i kroken her. Bildet er fra 1920-tallet.Foto: Hans Ganes / Østfold fylkes billedarkiv.

Den store hovedbygningen på Mørk søndre har på sin side vært både hjem for fattige, aldershjem, behandlingssted i rusomsorgen og, i senere år, mottak for enslige, mindreårige asylsøkere. 

Med andre ord: mange har vært innom veikrysset Mørk gjennom århundrenes gang. Og snart kommer o-løperne! 

Hovedkilde: Spydeberg bygdebok, bind 3/1 og 3/2.

IOFs president: - Et VM-arrangement på høyest mulige nivå IOFs president: - Et VM-arrangement på høyest mulige nivå 17.08.2019 - President Leo Haldna i det internasjonale orienteringsforbundet roser WOC 2019 som et av tidenes beste VM-er i orientering, og daglig leder Per Bergerud WOC 2019 takker hjertelig alle som har bidratt. Les mer
Iskald Bergman avgjorde herrestafetten Iskald Bergman avgjorde herrestafetten 17.08.2019 - - I bakkene på vei mot sjette post, skjønte jeg at jeg kom til å vinne, sa Sveriges ankermann Gustav Bergman etter at han lørdag kveld løp Sverige inn til seier i den omvekslende og spennende herrestafetten under WOC 2019. Les mer
Pressemelding: 20.000 overvar VM Pressemelding: 20.000 overvar VM 17.08.2019 - Det var om lag 20.000 tilskuere tilstede under finaledagene på årets VM i orientering i Østfold. Les mer